Awards

2022 Award Articles

Naoya Kinota, Haruyuki Takaki, Kaoru Kobayashi, Yasukazu Kako, Hiroshi Kodama, Atsushi Ogasawara, Mitsunari Maruyama, Motonori Takahagi, Junichi Taniguchi, Taiki Moriyama, Hiroyuki Yokoyama, Hisashi Komoto, Ryo Kunimoto, Nahomi Yoshimura, Koichiro Yamakado

Chisami Nagata, Masashi Fujimori, Takashi Yamanaka, Yuichi Sugino, Naritaka Matsushita, Seiya Kishi, Hikari Fukui, Yuki Omori, Kohei Nishikawa, Hajime Sakuma

Junichi Taniguchi, Haruyuki Takaki, Yuichi Sugino, Nahomi Yoshimura, Ryo Kunimoto, Hiroyuki Yokoyama, Taiki Moriyama, Naoya Kinota, Yoshie Inao, Mitsunari Maruyama, Atsushi Ogasawara, Hiroshi Kodama, Yasukazu Kako, Kaoru Kobayashi, Koichiro Yamakado

2021 Award Articles

Masashi Tamura, Seishi Nakatsuka, Hideyuki Torikai, Manabu Misu, Jitsuro Tsukada, Kentaro Tamura, Nobutake Ito, Masanori Inoue, Hideki Yashiro, Masahiro Jinzaki

Nobuo Kobayashi, Tomoyuki Noguchi, Daiki Kobayashi, Hiroya Saito, Keiji Shimoyama, Tsuyoshi Tajima, Sho Sosogi, Kiyokazu Kobayashi, Yoshitaka Shida, Terumitsu Hasebe, Yuji Numaguchi

2020 Award Articles

Takeshi Takata, Hiroshi Kondo, Masayoshi Yamamoto, Kenshiro Shiraishi, Takenori Kobayashi, Shigeru Furui, Takahide Okamoto, Hiroshi Oba, Jun’ichi Kotoku

Takaaki Hasegawa, Yozo Sato, Hiroaki Kuroda, Shohei Chatani, Shinichi Murata,Hidekazu Yamaura, Mina Kato, Hiroaki Onaya, Yoshitaka Inaba

2019 Award Articles

Junichi Taniguchi, Haruyuki Takaki, Hiroshi Kodama, Yasukazu Kako, Kaoru Kobayashi, Koichiro Yamakado

2018 Award Articles

Masakazu Hirakawa, Torahiko Yamanouchi, Satoru Tsuruta, Akihiro Inoue, Hidenari Hirata, Keiji Matsumoto, Katsumi Sakamoto, Hironori Sakai, Koshi Mimori, Hiroshi Honda

2017 Award Articles

Takaaki Hasegawa, Yozo Sato, Yoshitaka Inaba, Hiroaki Kuroda, Natsuo Tomita, Yukinori Sakao